Privātuma politika

Vietnes privātuma politika

http://m.hitnet.lv (turpmāk tekstā VIETNE) privātuma politika definē kā VIETNE izmanto informāciju un kā Jūs, kā VIETNES lietotājs, varat aizsargāt savu konfidencialitāti.
Izmantojot VIETNES pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to darām.

Informācijas pārvaldības, kā arī konfidencialitātes un drošības aizsargāšanas iespējas ir pieejamas sadaļā “Uzstādījumi”.
Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai palīdzētu Jums sazināties ar cilvēkiem, kā arī nodrošinātu ātrāku un vienkāršāku VIETNES lietošanu un arī lai parādītu Jums atbilstošāku reklāmu.

1. Apkopotā informācija
VIETNE apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labāku pakalpojumu kvalitāti.

1.1. Personas informācija
Reģistrējoties un lietojot VIETNI, Jums ir jānorāda vai var būt jānorāda informācija par sevi. Šāda informācija ir:
1.1.1. E-pasta adrese
1.1.2. Vārds
1.1.3. Uzvārds
1.1.4. Dzimšanas datums
1.1.5. Dzimums
1.1.6. Citi dati par sevi, savām interesēm, simpātijām utt.
Informāciju, ko iegūstam, kad lietojat mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat un kā tos izmantojat. Šāda apkopošana attiecas uz tālāk norādīto informāciju.

1.2. Interneta protokola adrese
VIETNE apkopo ar piekļuvi saistītu informāciju
1.2.1. Piekļuves IP adrese
1.2.2. Piekļuves datums un laiks

1.3. Informācija par atrašanās vietu
Kad izmantojat VIETNES pakalpojumus, mēs varam apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu faktisko atrašanās vietu. VIETNE izmanto atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijas, pamatojoties uz lietotāju IP adresi.

1.4. Maksājumu informācija
Kad veicat VIETNES pakalpojumu apmaksu, VIETNE var apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu bankas maksājumu kontu, bankas iestādi, telefona numuru un Paypal kontu. Maksājumu karšu informācija netiek apkopota un apstrādāta.


1.5. Vietējā krātuve
VIETNE var apkopot un uzglabāt informāciju (tostarp personas informāciju) lokāli jūsu ierīcē, izmantojot tādas sistēmas kā pārlūkprogrammas tīmekļa krātuvē.

1.6. Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas
Kad apmeklējat kādu VIETNES pakalpojumu, mēs un mūsu partneri izmantojam dažādas informācijas apkopošanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces identificēšanai. VIETNE izmanto šīs tehnoloģijas, lai apkopotu un uzglabātu informāciju reklāmas adresācijas nolūkos.

2. Apkopotās informācijas izmantošana
Visu informāciju, ko VIETNE apkopo no visiem tās pakalpojumiem, VIETNE izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un lai aizsargātu VIETNES lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu VIETNES lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu.
Visos VIETNES pakalpojumos VIETNE var izmantot vārdu, uzvārdu un citus personas datus, kurus VIETNES lietotājs ir norādījis, reģistrējot savu VIETNES kontu.
Kad sazināties ar VIETNI, tiek saglabāta Jūsu saziņa, lai palīdzētu Jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām Jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem.
Informācija, kuru VIETNE apkopo, izmantojot sīkfailus, un citas tehnoloģijas tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un vispārējo pakalpojumu kvalitāti.
Rādot lietotajiem personalizētas reklāmas, identifikatori no sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām netiek saistīti ar sensitīvām kategorijām, piemēram, ar rasi, reliģiskajiem uzskatiem, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli saistītām kategorijām.
VIETNE apstrādā personas informāciju serveros, kas atrodas Latvijā vai Eiropas Savienībā.

3. Pārredzamība un izvēle
VIETNES mērķis ir skaidri norādīt, kādu informāciju VIETNE apkopo, lai lietotājs var veikt pamatotu izvēli par apkopotās informācijas izmantošanu. Varat veikt tālāk norādītās darbības.

3.1. Izmantojot VIETNES pakalpojumus, jūs varat pārskatīt un kontrolēt noteiktu veidu informāciju, kas saistīta ar jūsu VIETNES kontu.

3.2. Lietotājs savā pārlūkprogrammā var bloķēt visus sīkfailus, tostarp arī ar VIETNES pakalpojumiem saistītos sīkfailus. Tomēr svarīgi ir ņemt vērā, ka atspējojot sīkfailus, daļa VIETNES pakalpojumu var nedarboties pareizi.

4. Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana
Neatkarīgi no tā, kā un, kad Jūs izmantojat VIETNES pakalpojumus, VIETNES mērķis ir nodrošināt lietotājam piekļuvi savai personas informācijai. Ja šī informācija nav pareiza, cenšamies to ātri atjaunināt vai dzēst.
VIETNES mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc pēc informācijas dzēšanas no VIETNES pakalpojumiem var paiet zināms laiks, līdz šo datu kopijas tiks izdzēstas no serveriem.

4.1. VIETNES un lietotāju kopīgotā informācija
4.1.1. Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei “VIETNES” datu bāzē.
4.1.2. Ja vēlaties atteikties no datu apstrādes, sadaļā “Uzstādījumi” Jums ir pieejama iespēja dzēst savu kontu.
4.1.3. Jūsu dati tiks uzglabāti kamēr Jūs izmantojiet VIETNES pakalpojumus.
4.1.4. Jums ir tiesības labot un dzēst sniegtos datus, tādā gadījumā dati tiek saglabāti ierobežotu laiku, kāds saprātīgi nepieciešams, lai gūtu pārliecību, ka datu labojumu vai dzēšanu nav veikusi trešā persona, kas iespējams, prettiesiski ieguvusi piekļuvi Jūsu kontam.
4.1.5. VIETNE uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.

4.2 Personu identificējošu datu sniegšana ir priekšnoteikums VIETNES pakalpojumu izmantošanai, ievērojot, ka jūsu konta saturs ir Jūsu īpašums, un strīdu gadījumā Jums ir jāspēj pierādīt savas tiesības.
4.2.1. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/679 13.p. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
4.2.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt uzglabāto personas datu kopiju, klātienē identificējot sevi kā lietotāja konta īpašnieku. Uzglabātā personas datu informācija tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

5. Personas informācijas izdzēšanas un atjaunošanas procedūra
Lietotāja personas dati var tikt dzēsti tālākminētos gadījumos:
5.1. Lietotājam ir tiesības pašam izdzēst savus personas datus, veicot profila izdzēšanu sadaļā “Uzstādījumi”, pieeja profilam tiks bloķēta, un informācija par lietotāju tiks izdēsta no serveriem ne vēlāk kā viena gada laikā.
5.2. Pamatojies uz VIETNES lietošanas noteikumiem, VIETNE var izdzēst lietotāja personas datus, veicot profila dzēšanu, šādā gadījumā informācija par lietotāju tiks izdēsta no serveriem viena gada laikā.
Minētais nogaidīšanas periods nepieciešams, lai nepieļautu nesankcionētu darbību veikšanu no trešajām pusēm, izmantojot lietotāja piekļuves datus.
Punktos 5.1 un 5.2 paredzēto datu glabāšanas laikā lietotājam ir tiesības atjaunot lietotāja profilu, klātienē sevi identificējoties kā profila īpašnieku. Personas datu atjaunošana tiek veikta ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Punktos 5.1 un 5.2 paredzēto datu glabāšanas laikā lietotājam ir tiesības izdzēst lietotāja profilu sevi klātienē identificējot kā lietotāja konta īpašnieku. Personas datu izdzēšana tiek veikta ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

6. VIETNES veiktie pasākumi personu informācijas drošības nodrošināšanai
VIETNE nodrošina sekojošas darbības, lai aizsargātu VIETNI un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi VIETNES rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu.

6.1 Tiek veikti tālāk norādītie pasākumi.
6.1.1. Vietnes lietotāja konts tiek aizsargāts ar paroli
6.1.2. Lai novērstu neatļautu piekļuvi sistēmām, VIETNE pārskata apkopoto informāciju, tās uzglabāšanu un apstrādi, tostarp fiziskās drošības pasākumus.
6.1.3. Personas informācijai var piekļūt tikai VIETNES administrācija, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu mūsu uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības, un kuriem var tikt piemērotas sankcijas prasību neievērošanas gadījumā.

7. Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika
VIETNES datu privātuma politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko piedāvā VIETNE, taču politika var neattiekties uz pakalpojumiem, kuriem ir atsevišķa konfidencialitātes politika, kas netiek atspoguļota šajā konfidencialitātes politikā.
VIETNES konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu vai fizisku personu piedāvātiem pakalpojumiem, tostarp produktiem vai vietnēm, kurās var būt ietverti VIETNES pakalpojumi, vai citām vietnēm, kas ir, saistītas ar VIETNES pakalpojumiem. VIETNES konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu un organizāciju īstenoto kārtību, kuri var reklamēt VIETNES pakalpojumus un kuri var izmantot sīkfailus, pikseļu tagus un citas tehnoloģijas, lai nosūtītu un piedāvātu atbilstošas reklāmas.

8. Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm
VIETNE regulāri pārskata savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību vai atbalsta pieprasījumu, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai izmeklētu jebkādas sūdzības par personas informācijas nodošanu, kuras nespējam atrisināt tieši ar konkrēto personu, VIETNE sadarbojas ar attiecīgajām reglamentējošajām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm.

9. Izmaiņas
Šī konfidencialitātes politika laika gaitā var mainīties. VIETNE neierobežo lietotāju tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez lietotāja nepārprotamas piekrišanas. Visas konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums e-pasta vai citā veidā.